ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Brickresultat
Alla brickor i följd
Klicka här för att komma till ODD FELLOW Örebros hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
oddfellows Adress och tfn.
Partävling torsdag dagspel 07 december 2023 (TL:DW)
Kolla vad som sker
Se alla brickor som spelats i en följd, scrolla ner för nästa bricka.
Bricka 1
Nord giv - Väst ( 15 p) Nord ( 11 p) - Syd ( 3 p) Öst ( 11 p) - Ingen i zonen
Sp K D 6 4 3
Hj D 3
Ru K kn 4

Kl K kn 3
S 2
H E K 10 5
R E 9 8 7
K 10 7 4 2

Ingen i zonen
Nord giv

S 10 8 7
H kn 8 7
R D 3 2

K 9 8 6 5
S E kn 9 5
H 9 6 4 2
R 10 6 5

K E D

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 1 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
7 Ola Boman - Anita Lindh 7 2Nt av V Utspel: Kl2 Resultat: +1 150 1 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 7 2Nt av V Utspel: RuE Resultat: +1 150 1 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
8 Margit Rogberg - Owe Broström 5,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 4 3Sp av V Utspel: HjE Resultat: +1 170 4 Berit Bermark - Christer Bermark 1
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 1 4Sp av V Utspel: HjK Resultat: = 420 7 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 1 4Sp av V Utspel: HjE Resultat: = 420 7 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
Max poäng på brickan är 8
Bricka 2
Öst giv - Väst ( 7 p) Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 12 p) - N-S i zonen
Sp D 9 4
Hj 7 5 2
Ru E kn 10 9 8 7

Kl 3
S E 10 8 3
H K 10 8 3
R 5
K E D 5 2

N-S i zonen
Öst giv

S kn 7 6 2
H E D kn 9 4
R 4 3

K 7 4
S K 5
H 6
R K D 6 2

K K kn 10 9 8 6

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 2 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 8 150 3Kl av Ö Utspel: HjE Resultat: -3 0 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 6 100 3Nt av V Utspel: Hj3 Resultat: -2 2 Berit Bermark - Christer Bermark 1
8 Margit Rogberg - Owe Broström 5,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
7 Ola Boman - Anita Lindh 3 50 4Kl av Ö Utspel: HjE Resultat: -1 5 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 3 50 5Ru av V Utspel: Hj3 Resultat: -1 5 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 0 3Ru av V Utspel: SpE Resultat: = 110 8 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
Max poäng på brickan är 8
Bricka 3
Syd giv - Väst ( 11 p) Nord ( 5 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen
Sp 8 3
Hj kn 9
Ru K kn 7

Kl E D 8 7 6 4
S K D 10 9
H 8 7 6 2
R 8 6
K 10 5 2

Ö-V i zonen
Syd giv

S 7
H E 10 5 4 3
R E D 10 9 4 2

K 3
S E kn 6 5 4 2
H K D
R 5 3

K K kn 9

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 3 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Margit Rogberg - Owe Broström 8 100 3Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: -1 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
7 Ola Boman - Anita Lindh 6 90 2Ru av S Utspel: Sp8 Resultat: = 2 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 4 2Sp av Ö Utspel: Ru10 Resultat: = 110 4 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 3,2 Blindrond   --- Blindpar --- 5
1 Berit Bermark - Christer Bermark 2 3Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: = 140 6 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 0 3Nt av V Utspel: Ru6 Resultat: +1 630 8 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
Max poäng på brickan är 8
Bricka 4
Väst giv - Väst ( 13 p) Nord ( 17 p) - Syd ( 4 p) Öst ( 6 p) - Alla i zonen
Sp D 8 7
Hj kn 10
Ru D kn 9 2

Kl E K 10 9
S E K 10 9
H E D 3 2
R E 10 8 4
K 7

Alla i zonen
Väst giv

S kn 6 3 2
H 8 7 4
R K 6 3

K 8 6 5
S 5 4
H K 9 6 5
R 7 5

K D kn 4 3 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 4 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Margit Rogberg - Owe Broström 8 200 4Kl av V Utspel: SpE Resultat: -2 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
1 Berit Bermark - Christer Bermark 6 140 3Sp av N Utspel: Hj5 Resultat: = 2 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 4 2Kl av V Utspel: SpE Resultat: = 90 4 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 3,2 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 2 3Sp av S Utspel: KlK Resultat: -1 100 6 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
7 Ola Boman - Anita Lindh 0 3Hj av N Utspel: KlKn Resultat: -2 200 8 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
Max poäng på brickan är 8
Bricka 5
Nord giv - Väst ( 1 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 14 p) Öst ( 15 p) - N-S i zonen
Sp 10 8 6 2
Hj 7 6 4 3
Ru 10 7 4

Kl kn 10
S K 9 3
H E D 2
R kn 9 3
K 9 7 5 4

N-S i zonen
Nord giv

S D 7 5
H 9 8 5
R K D 6 2

K E K 3
S E kn 4
H K kn 10
R E 8 5

K D 8 6 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 5 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 8 600 3Nt av N Utspel: Kl2 Resultat: = 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 6 150 1Nt av Ö Utspel: Ru2 Resultat: -3 2 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
8 Margit Rogberg - Owe Broström 4 100 1Nt av Ö Utspel: Ru2 Resultat: -2 4 Berit Bermark - Christer Bermark 1
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 2,8 Blindrond   --- Blindpar --- 5
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 2 50 1Nt av Ö Utspel: Ru2 Resultat: -1 6 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
7 Ola Boman - Anita Lindh 0 3Ru av S Utspel: Kl10 Resultat: -2 200 8 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
Max poäng på brickan är 8
Bricka 6
Öst giv - Väst ( 9 p) Nord ( 6 p) - Syd ( 12 p) Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen
Sp kn 10 7
Hj K 10
Ru K 7 3

Kl D 9 6 4 3
S D 9 8
H 9 8 3 2
R kn 6 5 4
K K 5

Ö-V i zonen
Öst giv

S K 2
H E kn 7 6 4
R E 9 2

K 8 7 2
S E 6 5 4 3
H D 5
R D 10 8

K E kn 10

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 6 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 7 3Hj av N Utspel: KlE Resultat: -1 50 1 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 7 3Hj av S Utspel: Sp7 Resultat: -1 50 1 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
7 Ola Boman - Anita Lindh 4 3Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: = 140 4 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 2,8 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 1 4Hj av S Utspel: Sp7 Resultat: -3 150 7 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
8 Margit Rogberg - Owe Broström 1 4Hj av S Utspel: SpKn Resultat: -3 150 7 Berit Bermark - Christer Bermark 1
Max poäng på brickan är 8
Bricka 7
Syd giv - Väst ( 11 p) Nord ( 4 p) - Syd ( 7 p) Öst ( 18 p) - Alla i zonen
Sp
Hj D 10 7 5 3
Ru D 10 8 7

Kl E K 9 2
S K 10 9 8 7 5
H 2
R kn 6
K 8 7 6 3

Alla i zonen
Syd giv

S D 6 4 2
H K 8 6
R 9 5 3

K D 10 5
S E kn 3
H E kn 9 4
R E K 4 2

K kn 4

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 7 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Margit Rogberg - Owe Broström 8 100 5Ru av Ö Utspel: Hj6 Resultat: -1 0 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 6 4Hj av V Utspel: Sp9 Resultat: +1 650 2 Berit Bermark - Christer Bermark 1
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 5,2 Blindrond   --- Blindpar --- 5
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 3 4Hj av V Utspel: RuKn Resultat: +2 680 5 Ola Boman - Anita Lindh 7
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 3 4Hj av V Utspel: Sp8 Resultat: +2 680 5 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 0 6Hj av V Utspel: Sp10 Resultat: = 1430 8 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
Max poäng på brickan är 8
Bricka 8
Väst giv - Väst ( 15 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 7 p) - Ingen i zonen
Sp E D 10
Hj K D 10 6
Ru kn 8 6

Kl K 5 4
S K 9 5
H E
R 10 9 7 5 2
K D kn 6 2

Ingen i zonen
Väst giv

S 8 7 4 3 2
H kn 8 3
R E K

K 10 9 3
S kn 6
H 9 7 5 4 2
R D 4 3

K E 8 7

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 8 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 7 150 4Hj av Ö Utspel: RuE Resultat: -3 1 Berit Bermark - Christer Bermark 1
8 Margit Rogberg - Owe Broström 7 150 1Nt av V Utspel: Ru7 Resultat: -3 1 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 5,2 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 4 100 4Hj av V Utspel: KlD Resultat: -2 4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 2 2Nt av V Utspel: Ru7 Resultat: = 120 6 Ola Boman - Anita Lindh 7
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 0 2Hj av V Utspel: Ru9 Resultat: +1 140 8 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
Max poäng på brickan är 8
Bricka 9
Nord giv - Väst ( 8 p) Nord ( 11 p) - Syd ( 13 p) Öst ( 8 p) - Ö-V i zonen
Sp E 10 9 8 5 2
Hj E 9 8
Ru 3

Kl 8 3 2
S 7 6
H K 3
R K kn 10 8
K K kn 6 5 4

Ö-V i zonen
Nord giv

S K 4
H 7 5 4
R E D 9 6 5

K E 10 9
S D kn 3
H D kn 10 6 2
R 7 4 2

K D 7

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 9 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 8 400 3Nt av S Utspel: Sp10 Resultat: = 0 Berit Bermark - Christer Bermark 1
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 3,6 Blindrond   --- Blindpar --- 5
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4 150 4Ru av S Utspel: SpE Resultat: +1 4 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 4 150 2Ru av S Utspel: Hj8 Resultat: +3 4 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 4 150 4Ru av S Utspel: HjE Resultat: +1 4 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
7 Ola Boman - Anita Lindh 0 130 3Ru av S Utspel: SpE Resultat: +1 8 Margit Rogberg - Owe Broström 8
Max poäng på brickan är 8
Bricka 10
Öst giv - Väst ( 7 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 15 p) - Alla i zonen
Sp K 10 7 4
Hj E 7 6 2
Ru 8 4

Kl 9 8 3
S E 6 5
H 10
R E kn 7 6 3 2
K kn 7 2

Alla i zonen
Öst giv

S kn 8 3
H D kn 8 5 4
R 10 9

K E 10 4
S D 9 2
H K 9 3
R K D 5

K K D 6 5

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 10 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 8 400 2Nt av Ö Utspel: Sp3 Resultat: -4 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 6 200 3Hj av V Utspel: Ru2 Resultat: -2 2 Berit Bermark - Christer Bermark 1
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 3,6 Blindrond   --- Blindpar --- 5
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 4 1Nt av Ö Utspel: Hj4 Resultat: = 90 4 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
7 Ola Boman - Anita Lindh 2 2Ru av N Utspel: KlE Resultat: -1 100 6 Margit Rogberg - Owe Broström 8
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 0 1Nt av Ö Utspel: Hj4 Resultat: +1 120 8 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
Max poäng på brickan är 8
Bricka 11
Syd giv - Väst ( 13 p) Nord ( 4 p) - Syd ( 17 p) Öst ( 6 p) - Ingen i zonen
Sp kn 10 9 7 6
Hj E
Ru E kn 7 4

Kl K 9 3
S 8 3
H 10 8 4
R D 9 2
K D 10 8 7 5

Ingen i zonen
Syd giv

S E K D 5
H 9 5
R K 8 5 3

K E kn 6
S 4 2
H K D kn 7 6 3 2
R 10 6

K 4 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 11 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Margit Rogberg - Owe Broström 8 90 1Nt av S Utspel: SpKn Resultat: = 0 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 5 50 2Sp av V Utspel: Kl5 Resultat: -1 3 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 5 50 4Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: -1 3 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 2,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 1 2Sp av V Utspel: Kl7 Resultat: = 110 7 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
1 Berit Bermark - Christer Bermark 1 2Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: = 110 7 Ola Boman - Anita Lindh 7
Max poäng på brickan är 8
Bricka 12
Väst giv - Väst ( 10 p) Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 11 p) - N-S i zonen
Sp D 8 7
Hj 10 6 5
Ru 8 7 4

Kl E K kn 2
S E 10 4
H D 4 3
R kn 10 9
K D 6 5 4

N-S i zonen
Väst giv

S 6 5 3
H E K kn 9 8 2
R D 5 3 2

K
S K kn 9 2
H 7
R E K 6

K 10 9 8 7 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 12 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 8 170 2Hj av S Utspel: KlE Resultat: +2 0 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
8 Margit Rogberg - Owe Broström 6 150 3Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: -3 2 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 3 140 2Hj av S Utspel: KlE Resultat: +1 5 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 2,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
1 Berit Bermark - Christer Bermark 3 140 1Hj av S Utspel: KlE Resultat: +2 5 Ola Boman - Anita Lindh 7
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 0 Rundpass 8 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
Max poäng på brickan är 8
Bricka 13
Nord giv - Väst ( 9 p) Nord ( 8 p) - Syd ( 7 p) Öst ( 16 p) - Alla i zonen
Sp 10 4
Hj D 8 2
Ru D 10 6 3

Kl E kn 8 3
S 9 3
H E K 10 9 6
R kn 5 4
K 10 9 4

Alla i zonen
Nord giv

S kn 8 7 5
H kn 7 5 3
R K 7 2

K D 7
S E K D 6 2
H 4
R E 9 8

K K 6 5 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 13 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 8 1Nt av V Utspel: HjE Resultat: = 90 0 Ola Boman - Anita Lindh 7
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 6 2Kl av Ö Utspel: Hj3 Resultat: +2 130 2 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
1 Berit Bermark - Christer Bermark 4 Blindrond   --- Blindpar --- 5
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 4 2Kl av Ö Utspel: Hj3 Resultat: +3 150 4 Margit Rogberg - Owe Broström 8
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 1 2Sp av Ö Utspel: Hj5 Resultat: +3 200 7 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 1 1Sp av Ö Utspel: KlD Resultat: +4 200 7 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
Max poäng på brickan är 8
Bricka 14
Öst giv - Väst ( 14 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 6 p) - Ingen i zonen
Sp E 6 2
Hj E D 9 2
Ru

Kl E 10 9 7 4 3
S K 7 3
H K 10
R E 9 7 4 2
K 8 6 2

Ingen i zonen
Öst giv

S D 9 8 5
H kn 6 5 3
R K 10

K K kn 5
S kn 10 4
H 8 7 4
R D kn 8 6 5 3

K D

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 14 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 7 100 3Ru av Ö Utspel: Sp8 Resultat: -2 1 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 7 100 2Kl av V Utspel: RuE Resultat: -2 1 Margit Rogberg - Owe Broström 8
1 Berit Bermark - Christer Bermark 4 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 4 2Kl av V Utspel: Sp3 Resultat: = 90 4 Ola Boman - Anita Lindh 7
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 2 2Nt av V Utspel: Sp7 Resultat: = 120 6 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 0 3Sp av N Utspel: KlD Resultat: -5 250 8 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
Max poäng på brickan är 8
Bricka 15
Syd giv - Väst ( 10 p) Nord ( 14 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 6 p) - N-S i zonen
Sp E K 9 6 2
Hj 5 3
Ru 9 7

Kl K 10 7 3
S kn 7
H E K D kn 8 7 4
R 5 4
K D kn

N-S i zonen
Syd giv

S 8 4 3
H 10 9
R E D 10 3

K E 9 5 4
S D 10 5
H 6 2
R K kn 8 6 2

K 8 6 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 15 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 4 170 3Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: +1 4 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 4 170 2Hj av N Utspel: Ru2 Resultat: +2 4 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 4 170 2Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: +2 4 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 4 170 2Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: +2 4 Margit Rogberg - Owe Broström 8
1 Berit Bermark - Christer Bermark 4 170 2Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: +2 4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
7 Ola Boman - Anita Lindh 3,4 Blindrond   --- Blindpar --- 5
Max poäng på brickan är 8
Bricka 16
Väst giv - Väst ( 12 p) Nord ( 3 p) - Syd ( 12 p) Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen
Sp 6 5 4
Hj E 2
Ru E D 9 5 2

Kl D 7 6
S D
H kn 9 8 7 5
R 4 3
K 10 9 5 4 3

Ö-V i zonen
Väst giv

S kn 10 8 2
H 10
R K 10 8

K E K kn 8 2
S E K 9 7 3
H K D 6 4 3
R kn 7 6

K

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 16 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 8 200 4Sp x av Ö Utspel: KlK Resultat: -1 0 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 6 2Hj av Ö Utspel: KlE Resultat: = 110 2 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
1 Berit Bermark - Christer Bermark 4 2Sp av Ö Utspel: KlE Resultat: +2 170 4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 4
7 Ola Boman - Anita Lindh 3,4 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 2 5Kl x av S Utspel: HjE Resultat: -3 500 6 Margit Rogberg - Owe Broström 8
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 0 5Kl x av S Utspel: HjE Resultat: -4 800 8 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
Max poäng på brickan är 8
Bricka 17
Nord giv - Väst ( 13 p) Nord ( 15 p) - Syd ( 3 p) Öst ( 9 p) - Ingen i zonen
Sp E
Hj K D 10 9 2
Ru E 10 9

Kl 7 5 4 3
S K kn 6 3
H E 4
R 6 5 3
K E K 6 2

Ingen i zonen
Nord giv

S D 9 8 5 4 2
H kn 8 6
R 7

K 10 9 8
S 10 7
H 7 5 3
R K D kn 8 4 2

K D kn

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 17 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 7 420 4Sp av S Utspel: Hj9 Resultat: = 1 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
8 Margit Rogberg - Owe Broström 7 420 4Sp av N Utspel: KlKn Resultat: = 1 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 5,8 Blindrond   --- Blindpar --- 5
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 4 2Hj av V Utspel: SpKn Resultat: = 110 4 Ola Boman - Anita Lindh 7
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 2 3Ru av Ö Utspel: Sp2 Resultat: +1 130 6 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 0 3Hj av V Utspel: KlK Resultat: = 140 8 Berit Bermark - Christer Bermark 1
Max poäng på brickan är 8
Bricka 18
Öst giv - Väst ( 12 p) Nord ( 3 p) - Syd ( 20 p) Öst ( 5 p) - N-S i zonen
Sp K 7 2
Hj 8 7 4 3
Ru K 6

Kl K D kn 2
S 6
H kn 10 9 6
R D 10 8 7
K 10 6 4 3

N-S i zonen
Öst giv

S E D 10
H K D
R E kn 9 5 4 3

K E 7
S kn 9 8 5 4 3
H E 5 2
R 2

K 9 8 5

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 18 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Margit Rogberg - Owe Broström 8 600 3Nt av S Utspel: KlK Resultat: = 0 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 5,8 Blindrond   --- Blindpar --- 5
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 5 130 4Ru av S Utspel: KlK Resultat: = 3 Berit Bermark - Christer Bermark 1
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 5 130 3Ru av N Utspel: Kl5 Resultat: +1 3 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 9
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 2 50 3Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: -1 6 Ola Boman - Anita Lindh 7
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 0 2Kl av S Utspel: Ru6 Resultat: -1 100 8 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
Max poäng på brickan är 8
Bricka 19
Syd giv - Väst ( 4 p) Nord ( 19 p) - Syd ( 5 p) Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen
Sp E 10 7
Hj 9 6 5
Ru 10 8 5 3

Kl 6 5 4
S K 8 5
H E D kn 8
R K D 4
K E 7 2

Ö-V i zonen
Syd giv

S 9 4
H 7 4 3
R E 9 6 2

K kn 9 8 3
S D kn 6 3 2
H K 10 2
R kn 7

K K D 10

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 19 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 8 200 2Sp av Ö Utspel: Sp9 Resultat: -2 0 Ola Boman - Anita Lindh 7
1 Berit Bermark - Christer Bermark 6 120 1Nt av N Utspel: Sp2 Resultat: +1 2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 4 110 2Hj av N Utspel: RuKn Resultat: = 4 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 3,7 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 2 2Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: = 110 6 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 0 3Nt av N Utspel: Sp6 Resultat: -3 150 8 Margit Rogberg - Owe Broström 8
Max poäng på brickan är 8
Bricka 20
Väst giv - Väst ( 18 p) Nord ( 9 p) - Syd ( 7 p) Öst ( 6 p) - Alla i zonen
Sp D 7
Hj E 7 6
Ru E K 10

Kl E kn 7 6 2
S K 10 6 5
H D kn 10 2
R 8
K K 9 8 3

Alla i zonen
Väst giv

S E 9 8 3
H K 5 4
R 9 7 6 4

K 5 4
S kn 4 2
H 9 8 3
R D kn 5 3 2

K D 10

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 20 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 8 300 3Nt av V Utspel: Hj10 Resultat: -3 0 Ola Boman - Anita Lindh 7
1 Berit Bermark - Christer Bermark 6 100 2Nt av V Utspel: HjD Resultat: -1 2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 2
3 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 4 2Nt av V Utspel: Hj10 Resultat: = 120 4 Monica Fransson - Brita Holmgren 6
11 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 3,7 Blindrond   --- Blindpar --- 5
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 2 2Kl av V Utspel: Ru8 Resultat: +3 150 6 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 10
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 0 3Nt av V Utspel: Sp5 Resultat: = 600 8 Margit Rogberg - Owe Broström 8
Max poäng på brickan är 8
Bricka 21
Nord giv - Väst ( 8 p) Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) Öst ( 11 p) - N-S i zonen
Sp E D 9 6 4
Hj 7 5 2
Ru 9 4 2

Kl D 6
S 10 5 3 2
H D 6 4 3
R E 10 7
K K 5

N-S i zonen
Nord giv

S 8
H E 8
R K 8 5 3

K E kn 8 7 4 3
S K kn 7
H K kn 10 9
R D kn 6

K 10 9 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 21 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 8 150 3Sp av V Utspel: KlK Resultat: -3 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 5 130 2Kl av S Utspel: SpE Resultat: +2 3 Margit Rogberg - Owe Broström 8
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 5 130 2Kl av S Utspel: SpE Resultat: +2 3 Ola Boman - Anita Lindh 7
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 3,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 2 120 2Nt av N Utspel: Sp7 Resultat: = 6 Berit Bermark - Christer Bermark 1
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 0 90 2Ru av S Utspel: SpE Resultat: = 8 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
Max poäng på brickan är 8
Bricka 22
Öst giv - Väst ( 9 p) Nord ( 16 p) - Syd ( 9 p) Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen
Sp 7 4
Hj E kn 3
Ru 10 4 3

Kl E 9 8 7 4
S K 8 6
H K 9 7 2
R E K 7 6
K D kn

Ö-V i zonen
Öst giv

S E 10 9 5
H D 6 5
R 9 8 5 2

K K 2
S D kn 3 2
H 10 8 4
R D kn

K 10 6 5 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 22 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
2 Göran Lindberg - Ulf Hultberg 8 400 3Nt av N Utspel: Sp2 Resultat: = 0 Inga-Lill Kjellman - Birgit Martengård 3
12 Dick Westberg - Christine Ullenstav 6 110 2Sp av S Utspel: Ru3 Resultat: = 2 Kerstin Sjönnemo - Birgitta Johansson 11
9 Ritha Lexborn - Kenneth Widäng 3,9 Blindrond   --- Blindpar --- 5
10 Monika Bursell - Ulla-Britt Frisk 3 3Nt av N Utspel: Sp3 Resultat: -1 50 5 Margit Rogberg - Owe Broström 8
4 Lennart Johansson - Kersti Johansson 3 3Nt av N Utspel: Kl3 Resultat: -1 50 5 Ola Boman - Anita Lindh 7
6 Monica Fransson - Brita Holmgren 0 3Nt av N Utspel: Sp3 Resultat: -3 150 8 Berit Bermark - Christer Bermark 1
Max poäng på brickan är 8
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2410816681)2024-04-18 04:38:01 (IP 45.138.141.77) oddfellow Denna sida är skapad 2024-03-31 03:47:22,1347 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.3.09