Version 1.0

Bridgedata-Input

Nod:102

 Rond 1 - Bord 21 - Bricka 16

Kontrakt:  3Ntx  av Nord

 Öst  skall spela ut Ruter, ange valör: