Version 1.0

Bridgedata-Input

  Nod:103

 
 Rond 1 - Bord 11 - Bricka 16Kontrakt:  3Ntx  av Nord

Utspel:  HjKn  av ÷st


Ange resultat: