SPF Bridge Lindesbergs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i klubbens lokaler'

Mycket varmt välkommen till SPF Bridge Lindesberg


Kolla vad som sker

De som spelat har även en egen sida där resultat mm visas.
Klicka på någon bild eller knappen längst ner för att komma till resultatservicen.


Bridgespel på gångKolla vad som sker

Välkommen till SPF Bridge Lindesberg och spela bridge.


 SPF Bridge Lindesberg Kungsgatan 34, 711 34 Lindesberg - 0705-28 45 12

Kontakta Birgitte Thellefsen 0705-28 45 12
Mail: thellefsen@telia.com

Bridgedata 0700-570 520
Du får sidorna via en Linuxserver

Kolla vad som sker

Detta är SPF Bridge Lindesbergs  resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm.
Tag gärna kontakt med: BRIDGEDATA Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
  © 2020 Zetterberg 8.3.15 Besöksräknare: Web Hits